ДОГОЩА̀ВАНЕ

ДОГОЩА̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от догощавам и от догощавам се; догостяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква