ДОГРА̀БВАНЕ

ДОГРА̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от дограбвам и от дограбвам се; дограбяне.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква