ДОГРА̀ЖДАНЕ

ДОГРА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дограждам и от дограждам се.

Списък на думите по буква