ДОГРАМА̀

ДОГРАМА̀, мн. (рядко) ‑и, ж. Дървените части (обикн. врати и прозорци) на сграда; дървения. Сега всички сънуваха с отворени очи и си разказваха мечтите. Еди кой си щял да си прави обор за личния добитък, втори плевник, трети дограма за втория етаж на къщата си. Г. Краев, СКТ, 49. Само прозорецът до моето легло се отваряше. Дограмата на другите бе набъбнала и изкривена така, че освен с динамит с нищо друго не можеш ги изкърти. Бл. Димитрова, ПКС, 220. Цялата дограма е направена от хубав боров материал. // Разш.

Вратите и прозорците на сграда, независимо от какъв материал са изработени. Метална дограма. Алуминиева дограма.

— Тур. doğrama.

Списък на думите по буква