ДОГРАМАДЖЍЯ

ДОГРАМАДЖЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. Дърводелец. Тя [стаята] беше с много и от разен стил мебели, които аз после в живота добре опознах. Те били работени от самия ми чича, когато той е бил дограмаджия в града. А. Страшимиров, А, 305. Кипна юнашката кръв на стария майстор .. Заводът е насреща, народно имане се гради! И заработи къде какво му попадне — тук трябва мозайкаджия, там — облицовчик, оттатък — дограмаджия... РД, 1958, бр. 338, 3.

— От тур. doğramacı.

Списък на думите по буква