ДОГРЀБВАНЕ

ДОГРЀБВАНЕ ср. Отгл. същ. от догребвам и от догребвам се; доизгребване.

Списък на думите по буква