ДОГРО̀БНО

ДОГРО̀БНО. Рядко. Нареч. от догробен; до смъртта, до гроба. И трепетно внимава на приказката чудна / за минало детинство,.. / ../ кога неволи още не са ни поразили / и впрегнали догробно на черен труд в хомота. . К. Яворов, Съч. I, 17.

Списък на думите по буква