ДОГРЯ̀ВАНЕ

ДОГРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от догрявам и от догрявам се.

Списък на думите по буква