ДОГЪРМЯ̀ВАНЕ

ДОГЪРМЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от догърмявам.

Списък на думите по буква