ДОДА̀ВАНЕ

ДОДА̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от додавам1 и от додавам се.

ДОДА̀ВАНЕ

ДОДА̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от додавам2.

Списък на думите по буква