ДОДА̀ТЪК

ДОДА̀ТЪК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Остар. Книж. Добавка. Человекът има силата и величината; приятностите и хубостта са додатък на другия род. Д. Попов, СбСР (превод), 53. От Симеоновите списания до днес ни е известно само едно под название Златоструй; то е превода на Сто и шест избрани слова от Златоуста Йоана, с няколко додатъци. Д. Войников, КБИ, 103.

Списък на думите по буква