ДО̀ДИР

ДО̀ДИР м. Диал. Докъсване; докъс.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква