ДОДЍРАНЕ

ДОДЍРАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от додирам и от додирам се.

Списък на думите по буква