ДОДОЯ̀ВАНЕ

ДОДОЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от додоявам и от додоявам се; доиздояване.

Списък на думите по буква