ДОДУ̀МВАНЕ

ДОДУ̀МВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от додумвам и от додумвам се; доиздумване.

ДОДУ̀МВАНЕ

ДОДУ̀МВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от додумвам се; наговаряне, уговаряне.

Списък на думите по буква