ДОДУ̀ШВАНЕ

ДОДУ̀ШВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от додушвам и от додушвам се.

Списък на думите по буква