ДОЀНЕ

ДОЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доя и от доя се. Има пак и [такива майки], които си отглядат всичките деца без ненка,.. С това не искам да кажа, че такова из‑

куствено кърмене е еднакво с доенето. Й. Груев, КН 7 (превод), 73. Електрическият агрегат за доене,.., бе почистен до неузнаваемост и готов за употреба при даден сигнал. Г. Краев, СКТ, 20-21. Доенето на кравите започна. Ръчно доене. Механизирано доене. Машинно доене. Сутрешно доене. Вечерно доене.

Списък на думите по буква