ДОЀЦ

ДОЀЦ, мн. дойцѝ, м. Диал. Бозка, цицка (на крава, овца и под.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква