ДОЖЀНВАНЕ

ДОЖЀНВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от доженвам и от доженвам се; дожънване.

Списък на думите по буква