ДО̀ЖИВЕ

ДО̀ЖИВЕ нареч. Диал. До края на живота, докато човек е жив. Доживе ще го помня. Н. Геров, РБЯ I, 315.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква