ДОЖЪ̀НВАНЕ

ДОЖЪ̀НВАНЕ ср. Отгл. същ. от дожънвам и от дожънвам се; доизжънване, доожънване.

Списък на думите по буква