ДО̀ЗА

ДО̀ЗА1 ж. 1. Определено количество лекарство, което трябва да се вземе или препарат, който трябва да се използва наведнъж. Макар че беше взел двойна доза от лекарството, Вълков прекара неспокойно нощта. Ст. Марков, ДБ, 155. Две дози хинина, които ми даде в продължение на два дена, пресякоха окончателно треската. К. Величков, ПССъч. I, 25. Голяма част от пшеницата и ечемика получиха допълнителна доза амониева селитра в началото на вретененето. СЗ, 1982, бр. 62, 1. Смъртоносна доза. // Разш. Определено количество от нещо, взето като условна единица мярка. Калъпите се пълнят с бетон според предписаните от технологията дози. ВН, 1958, бр. 2257, 1. Доза при йонизиращите излъчвания.

2. Прен. Само ед. Книж. Със съгл. опред., в съчет. със същ. като истина, справедливост, вяра, подлост и др. Количество, относителен дял, част; процент. Образът, който сам той си създава в тази книга, не е лишен от известна доза позьорство. Хр. Ковачевски, СК, 131. В усилията ми има известна доза инерция, инстинкт, с разума си аз съм се отписал от живите. Л. Стоянов, Х, 49. Той презираше Василев .. макар че презрението му се допълваше с голяма доза съжаление. С, 1980, кн. 1, 47. Славейков жигосваше тежко, биваше понякога несправедлив и краен, но понеже неговите читатели и слушатели намираха в думите му голяма доза от истина, повечето се питаха — няма ли право тоя всезнаещ човек? М. Кремен, РЯ, 235-236.

Конска доза. Разг. Много голямо количество (обикн. за кафе, лекарства, спиртни напитки и др.). Нощта преваля, а сънят не идва. И наум не ми идва, че причината е в "конската доза" кафе, която изпихме. К. Видински, НСП, 53. Поднесох кафето на табличка от бабините времена .. Графът изпи конска доза за разсънване. Бл. Димитров, ПКС, 264. Край масите сега седяха по-млади и делови хора, които, без да се страхуват за здравословното състояние на своята карантия, поглъщаха конски дози гроздова и сливова ракия без мезе. ВН, 1960, бр. 2857, 4.

— От гр. δόσις 'даване' през рус. доза, нем. Dose или фр. dose.

ДО̀ЗА

ДО̀ЗА2 ж. Фотогр. Специален съд за проявяване на филми. Всред фотолюбителите и в научнотехническите лаборатории с малък капацитет се използуват изключително ванички и дози за проявяване. П. Бърнев, П (превод), 72.

Списък на думите по буква