ДОЗАВЍВАНЕ

ДОЗАВЍВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозавивам и от дозавивам се. За дозавиване на болтовете ще са необходими поне още няколко минути.

Списък на думите по буква