ДОЗАВЪ̀РЗВАНЕ

ДОЗАВЪ̀РЗВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозавързвам и от дозавързвам се.

Списък на думите по буква