ДОЗАКОПЧА̀ВАМ

ДОЗАКОПЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; дозакопчѐя, ‑ѐеш, мин. св. дозакопча̀х и дозакопча̀я, а̀еш, мин. св. дозакопча̀х св., прех. Закопчавам и това, което е останало да се закопчава, закопчавам всичко докрай. Панчо обличаше новото си палто и трескаво закопчаваше копчетата.. Като видя Лена, не дозакопча копчето си, а подаде стол и объркано занарежда. В. Ченков, СНД, 136. Дозакопчах и последните копчета на палтото си. дозакопчавам се, дозакопчея се и дозакопчая се страд. и възвр.

Списък на думите по буква