ДОЗАКОПЧА̀ВАНЕ

ДОЗАКОПЧА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозакопчавам и от дозакопчавам се.

Списък на думите по буква