ДОЗАСА̀ЖДАНЕ

ДОЗАСА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозасаждам и от дозасаждам се; досаждане2. Останаха няколко декара за дозасаждане с картофи.

Списък на думите по буква