ДОЗАСЯ̀ВАМ

ДОЗАСЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; дозасѐя, ‑ѐеш, мин. св. дозася̀х и дозасѐях, прич. мин. св. деят. дозася̀л, ‑а, ‑о, мн. дозасѐли и дозасѐял, прич. мин. страд. дозася̀т, ‑а, ‑о, мн., дозасѐти и дозасѐян, св., прех. Засявам и това, което е останало да се сее, засявам всичко докрай или колкото още е необходимо; досявам1. Житата са вече наболи, а едно време бащите ни ринеха снега подир Коледа, за да дозасеят. А. Каралийчев, С, 105. От два-три дни в някои села на окръга вече не вали. Земята поизпръхна и пак събра кооператори и механизатори да дозасеят слънчогледа, фия, люцерната и цвеклото. Оф, 1963, бр. 5790, 1. дозасявам се, дозасея се страд.

Списък на думите по буква