ДОЗАСЯ̀ВАНЕ

ДОЗАСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозасявам и от дозасявам се; досяване1. Заваля дъжд и дозасяването на пшеницата пак се отложи.

Списък на думите по буква