ДОЗАТВЪРДЯ̀ВАМ

ДОЗАТВЪРДЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; дозатвърдя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Затвърдявам нещо напълно, докрай. Победите им [на аяните] над кърджалийския поход само дозатвърдили господството на Токатжикли, Сербестзаде, Сирозли Исмаил и пр. [известни аяни]. В. Мутафчиева, КВ, 229. дозатвърдявам се, дозатвърдя се страд.

Списък на думите по буква