ДОЗАТВЪРДЯ̀ВАНЕ

ДОЗАТВЪРДЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от дозатвърдявам и от дозатвърдявам се.

Списък на думите по буква