ДОЗАТЯ̀ГАНЕ

ДОЗАТЯ̀ГАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дозатягам и от дозатягам се. При повторното дозатягане някой от болтовете се е скъсал.

Списък на думите по буква