ДОЗВО̀ЛА

ДОЗВО̀ЛА, мн. няма, ж. Остар. Книж. Позволение; дозволение. В този исти ден обадиха Святославу, че някой си калугерин богомолец иска дозвола да ся поклони на великия княз от неизказано светло лице. Е. Мутева, РБЦ (превод), 98.

Списък на думите по буква