ДОЗВОЛЯ̀ВАНЕ

ДОЗВОЛЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от дозволявам,дозволявам се и от дозволявам си.

От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква