ДОЗИМЕТРЍСТ

ДОЗИМЕТРЍСТ м. Спец. Лице, което работи с дозиметър, което извършва дозиметрични измервания. Разузнавателното отделение има приблизително следния състав: командир, дозиметристи, разузнавачи химици и сапьори разузнавачи или общо от 4 до 10 души. Н. Иванов и др., ГО, 183.

Списък на думите по буква