ДОЗИМЀТЪР

ДОЗИМЀТЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Устройство, уред за измерване и отчитане, показване на дозите или мощността на йонизиращите лъчения в дадена среда. Индивидуалните дозиметри служат за контрол на външното облъчване на отделните хора, които са били в заразен район. Н. Иванов и др., ГО, 177.

Списък на думите по буква