ДОЗЍРАНЕ

ДОЗЍРАНЕ1 ср. Отгл. същ. от дозирам1 и от дозирам се; дозировка. Правилното дозиране на витамините и равномерното им разпределяне из цялата маса на тестото и хляба е необходимо за целесъобразно провеждане на витаминизирането. Б. Банков и др., ВВ, 96. По улиците ще се монтират автомати за газирани напитки с апарат за дозиране, който се задействува автоматично. НТМ, 1961, кн. 1, 14.

ДОЗЍРАНЕ

ДОЗЍРАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от дозирам2 и от дозирам се.

От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква