ДОЗНА̀ВАНЕ

ДОЗНА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от дознавам и от дознавам се.

От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква