ДОЗНА̀НИЕ

ДОЗНА̀НИЕ, мн. ‑ия, ср. Юрид. 1. Предварително административно разследване на престъпни деяния, което се извършва обикн. преди следствието. Всички агитатори бяха арестувани. Нямаше никакво следствие, дори и най-обикновено полицейско дознание. Никой не дойде да разговаря с арестуваните. В. Геновска, СГ, 503. В община Чорбаджийско кметът на същата преди няколко дни бе ударен на улицата с една пръчка от една местна жена в присъствието на германци, турци и други жители на селото, .. Води се дознание. П. Илиев, ЛВ, 59.

2. Писмен документ, съставен при такова разследване. — Ти не познаваш военните — подхвърли старшията, като прелистваше някакво дознание. — Военните са особена категория хора. М. Марчевски, Б, 284. — Как може да бъде арестуван [Спиро] и съден като противодържавник? — Щом има обвинения, ще има и съд. Толкова повече, че дознанието е вече в ръцете на Саваков. Д. Ангелов, ЖС, 144.

Рус. дознание.

Списък на думите по буква