ДОЗО̀БВАНЕ

ДОЗО̀БВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от дозобвам1 и от дозобвам се.

ДОЗО̀БВАНЕ

ДОЗО̀БВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от дозобвам2 и от дозобвам се; дозобяване.

Списък на думите по буква