ДОЗО̀БВА МИ

ДОЗО̀БВА МИ СЕ1 несв.;дозо̀ба ми се и дозо̀би ми се, мин. св. дозо̀ба ми се и дозо̀би ми се, св., непрех. Диал. Приисква ми се да зобам, да зобя нещо.

ДОЗО̀БВА МИ

ДОЗО̀БВА МИ СЕ2 несв.;дозо̀ба ми се и дозо̀би ми се, мин. св. дозо̀ба ми се и дозо̀би ми се, св., непрех. Диал. За кон прияжда ми се, приисква ми се зоб. Коню се зоб дозобило. Н. Геров, РБЯ I, 315.

От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква