ДОЗОБЯ̀ВАНЕ

ДОЗОБЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от дозобявам и от дозобявам се; дозобване2.

Списък на думите по буква