ДОЗО̀Р

ДОЗО̀Р м. Воен. Неголяма група от войници, отделни бойни машини, кораби или самолети, изпращани от военните поделения за разузнаване или охрана при бойна обстановка. Ако се извърши нападение в този район, командирът изпраща веднага дозор за химическо и радиационно разузнаване. Н. Иванов и др., ГО, 182.

От рус. дозор.

Списък на думите по буква