ДОЗРЯ̀ВАНЕ

ДОЗРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от дозрявам. За да се ускори дозряването им [на доматите], препоръча се да се окъсат всички листа от стеблото, като плодовете се оставят съвършено открити и изложени на слънце. Гр, 1906, бр. 6, 104-105.

Списък на думите по буква