ДОИГРА̀ВА МИ

ДОИГРА̀ВА МИ СЕ несв.;доигра̀е ми се, мин. св. доигра̀ ми се, св., непрех. Приисква ми се, дощява ми се да играя. Това и други път щеш гледа̀, ами такова хоро всякога има ли го? Я послушай само! чак мен ми се доигра, а пък ти кой знае как траеш. Т. Влайков, РП |, 70. Усетих как ми се доигра хоро — така, както се доиграва на всички, що са расли на село, когато чуят игривите плетеници на селската музика. О. Василев, ЖБ, 166-167. Доигра ми се на карти. И ми се доплака... Д. Методиев, ДПТ, 39.

Списък на думите по буква