ДОИЗБЀЛВАМ

ДОИЗБЀЛВАМ1, ‑аш, несв.;доизбѐля, ‑иш мин. св. ‑их, св., прех. 1. Беля, избелвам и това, което е останало да се бели, избелвам всичко докрай; добелвам1.

2. Беля, избелвам още, допълнително. Още личат някои петна по покривката, доизбели я. доизбелвам се, доизбеля се страд.

ДОИЗБЀЛВАМ

ДОИЗБЀЛВАМ2, ‑аш, несв.;доизбѐля, ‑иш мин. св. ‑их, св., прех. 1. Беля, избелвам, обелвам и това, което е останало да се бели, избелвам, обелвам всичко докрай; добелвам2. Тя доизбели картофите и започна да ги реже на кръгчета.

2. Беля, избелвам, обелвам още, допълнително. Доизбели малко чушки, че тези няма да стигнат. доизбелвам се, доизбеля сестрад.

Списък на думите по буква