ДОИЗБЀЛВАНЕ

ДОИЗБЀЛВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от доизбелвам1 и от доизбелвам се.

ДОИЗБЀЛВАНЕ

ДОИЗБЀЛВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от доизбелвам2 и от доизбелвам се.

Списък на думите по буква