ДОИЗБЕЛЯ̀ВАНЕ

ДОИЗБЕЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доизбелявам.

Списък на думите по буква