ДОИЗБЍВАНЕ

ДОИЗБЍВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от доизбивам1 и от доизбивам се.

ДОИЗБЍВАНЕ

ДОИЗБЍВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от доизбивам2 и от доизбивам се.

Списък на думите по буква