ДОИЗБЍСТРЯМ

ДОИЗБЍСТРЯМ, ‑яш, несв.;доизбѝстря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Бистря, избистрям нещо докрай, съвсем, напълно. доизбистрям се, доизбистря се страд.

ДОИЗБЍСТРЯМ СЕ несв.;доизбѝстря се св., непрех. Бистря се, избистрям се докрай, съвсем, напълно. Само след няколко минути водата щеше да се доизбистри сама.

Списък на думите по буква